Obnovitelé Církve

Renovátoři církve - titul udělovaný lidem uvedeným v luteránském liturgickém kalendáři jako uznání jejich úsilí o obnovu a reformu církve .

Seznam restaurátorů církve je uveden v liturgickém kalendáři obsaženém v Luteránské bohoslužebné knize - liturgické agendě používané mnoha luterskými církvemi, vč. tradiční evangelická luteránská církev v Americe (jako evangelická luteránská bohoslužba ) a konzervativní luteránská církev synodu v Missouri (jako luteránská bohoslužba ).

Obnovitelé Církve, stejně jako ostatní uvedení v luteránském liturgickém kalendáři, jsou významnými osobnostmi v dějinách křesťanství, na které je třeba pamatovat a nesmí se k nim uctívat ani se k nim modlit. V protestantských církvích existuje pouze uctívání trojjediného Boha . Kult svatých , podle zásady Solus Christus , byl opuštěn a považován za modloslužbu .

Seznam restaurátorů kostela

Bibliografie