Hodo

Hodo
markrabě z lužické Marchie
Doba

od 965
do 993

Předchůdce

Gero

Nástupce

Gero II

Northmarch
Doba

od 985
do 993

Předchůdce

Dytryk

Nástupce

Lothair

Životopisná data
datum úmrtí

13. března 993

Děti

Siegfried , Hidda

Lužická Marchia

Hodo (zemřel 13. 3. 993 ) - markrabě Lužické marky [1] v letech 965 - 993 .

Jeden ze saských markrabat, vládnoucí v pochodech vzniklých po rozdělení Východního března , které následovalo po smrti markraběte Gerona v roce 965. Neustále bojoval se Slovany . Je znám především jako jeden z hlavních účastníků bitvy u Cedynie v roce 972 , kde utrpěl zničující porážku s vojsky vévody Polanského - Mieszka I. a jeho bratra Czcibora [1] .

Zemřel v roce 993 . Po něm nastoupil Gero II . Hodonova dcera - Hidda - se stala manželkou Adalberta von Ballenstedta, starosty Hagenrode a Nienburgu, předka ascanské dynastie . Hodonův syn hrabě Zygfryd byl při výpravě Boleslava Chrabrého do Kyjeva v roce 1018 velitelem saské jezdecké jednotky .

Poznámky pod čarou

  1. a b Encyklopedie PWN ↓ , Mieszko I.

Bibliografie

externí odkazy