Učitel Církve

Titul doktora v katolické církvi označuje ty světce , kteří „významně přispěli k prohloubení porozumění Božímu tajemství a značně zvýšili bohatství křesťanské zkušenosti“. Zatímco titul Otec církve je vyhrazen osobnostem jeho prvních století, titul doktor může být udělen světci jakéhokoli věku.

Prvním, kdo předal seznam uznávaných lékařů církve, byl v osmém století sv. Beda Ctihodný (v roce 1899 byl sám prohlášen za doktora církve). Zde je jeho seznam (rok založení v závorce):

Přidali se k nim čtyři doktoři východní církve :

Ve středověku:

V šestnáctém století papež Pius V. rozšířil na celou církev společné liturgické rubriky týkající se slavení pamětních dnů svatých doktorů. V roce 1970 udělil papež Pavel VI . titul učitelky církve dvěma ženám: sv. Kateřiny Sienské a sv. Terezie z Avily (v roce 1970), a Jan Pavel II . - sv. Terezie z Lisieux (v roce 1997). Hildegarda z Bingenu a Jan z Avily (2012) jsou navíc také učiteli církve. V roce 2015 udělil papež František titul doktora Grzegorzovi z Nareku .

V roce 2022 čítal seznam lékařů Církve třicet sedm lidí.

Dalšími učiteli Církve jsou:

Viz také

Bibliografie